Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Blijft mijn idee geheim bij Progest?
Ja, bij Progest begrijpen we het belang van vertrouwelijkheid. We hanteren strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw idee veilig blijft. We werken met geheimhoudingsovereenkomsten en we benaderen geen andere partijen zonder uw toestemming. Wilt u graag een geheimhoudingsovereenkomst tekenen voorafgaand het contant met Progest? Download onze geheimhoudingsverklaring en retourneer deze per e-mail zodat wij deze in behandeling kunnen nemen.

Hoe leg ik mijn idee voor?
U kunt uw idee eenvoudig aan ons voorleggen door contact met ons op te nemen via de idee check op onze website. De idee check adviseert op basis van uw idee status hoe u op de juiste manier contact met ons op kunt nemen. Vervolgens ontvangt u meer informatie van ons zodat we de volgende stappen kunnen bespreken.

Moet ik al een octrooi hebben?
Nee, u hoeft nog geen octrooi te hebben voordat u uw idee aan ons voorlegt. We kunnen u helpen bij het beoordelen van de beschermingsmogelijkheden en kunnen, indien nodig, adviseren over het verkrijgen van de juiste intellectuele eigendomsbescherming, zoals een octrooi.

Ontvangen de klanten een mail automatisch na bestelling en een factuur?
Ja, u ontvangt direct een bevestiging van uw bestelling. Bij de bestelling kunt u uw persoonlijke/bedrijfsgegevens achterlaten waarna wij contact met u opnemen. Wanneer de afspraak is bevestigd sturen wij de factuur voor uw administratie.

Ik ben plotseling verhinderd, kan ik de afspraak verzetten?
Naar aanleiding van het mailcontact bespreken we een definitieve datum af. Indien u verhinderd bent dient u 24 uur voorafgaand aan de afspraak te laten dat u niet bij de afspraak kan zijn.

Waar vindt de afspraak plaats?
De afspraak vindt normaliter plaats in ons kantoor in Eindhoven gelegen aan het Science park. Indien gewenst wordt de afspraak online te doen is dat ook mogelijk.

Kan ik parkeren op de locatie bij Progest?
Ja! Wij hebben gratis parkeerplekken beschikbaar voor onze gasten, dus kom gezellig langs!

Kan ik het kantoor van Progest met het openbaar vervoer bereiken?
Ja ons kantoor is goed te bereiken met verschillende OV-mogelijkheden. Vanaf Eindhoven centraal adviseren wijn Bus 406 richting Ekkersrijt te nemen en uit te stappen bij Halte Science park west/5700, dan stapt u bij ons voor de deur uit!

Wat houdt een beoordeling in?
Een beoordeling is een eerste evaluatie van uw idee om de haalbaarheid en potentie ervan te bepalen. We zullen uw idee analyseren op verschillende aspecten, waaronder technische uitvoerbaarheid, marktpotentieel en concurrentieanalyse. Op basis van deze beoordeling kunnen we aanbevelingen doen voor verdere ontwikkeling en samenwerking.

Wat kan Progest voor mij betekenen?
Progest kan u ondersteunen bij het transformeren van uw idee in een commercieel product. We bieden expertise op het gebied van productontwikkeling, marktonderzoek, financiering en het creëren van waarde proposities. We begeleiden u door het proces vanaf de conceptfase tot het succesvol lanceren in de markt.

Zijn er kosten verbonden aan de samenwerking met Progest?
Dit hangt af van de fase waarin uw vinding bevindt. Via de idee check komt u erachter op welke manier Progest u kan helpen met uw vinding. Tijdens een eerste consult kunnen we uw idee bespreken en geven wij advies over de mogelijkheden. Indien we overgaan tot verdere samenwerking, zullen we een passende vergoeding overeenkomen op basis van de specifieke behoeften binnen het project.

Welk percentage rekent Progest voor haar diensten?
Onze vergoeding is project gerelateerd en kan variëren afhankelijk van de aard en omvang van het project. We streven ernaar om eerlijke en transparante tarieven te hanteren, die we in overleg met u vaststellen voordat we aan de samenwerking beginnen.

Zijn er referenties of klantbeoordelingen beschikbaar?
Ja, we hebben referenties en klantbeoordelingen beschikbaar. Op onze website vindt u recensies en projecten van klanten die met ons samenwerken. Dit geeft u een inzicht in de ervaringen van anderen en hoe we hen hebben kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën.

Hoelang duurt het proces van idee tot succesvolle marktintroductie?
De duur van het proces kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het idee, de marktomstandigheden en de onderhandelingen met marktpartijen. Over het algemeen streven we ernaar om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en naar succesvolle deals binnen een redelijke tijdsperiode. Houd rekening met zo’n 9 maanden tot aan marktintroductie.

Biedt Progest financiering aan voor mijn idee?
In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie in ruil voor aandelen, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding in ruil voor een succes fee. Maak een afspraak met de specialisten van Progest als u meer wilt weten over onze aanpak in participaties.

Werkt Progest alleen met specifieke industrieën?
Nee, Progest werkt met verschillende industrieën en heeft ervaring met uiteenlopende productcategorieën. We hebben expertise in zowel technologiegerichte sectoren als consumentenproducten, en we passen onze aanpak aan de specifieke behoeften en kenmerken van uw idee en de betreffende markt aan.

Biedt Progest ook nazorg na het sluiten van een deal?
Ja, we hechten veel waarde aan langetermijnrelaties met onze klanten. Na het sluiten van een deal bieden we nazorg, zoals ondersteuning bij de implementatie van het product, monitoring van marktprestaties en het verkennen van verdere groeimogelijkheden.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Adviesgesprek

Heeft u een uitvinding gedaan en weet u nu niet hoe verder moet? Dan kunt u bij een van onze experts een adviesgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen. Meeste startups and product lancering mislukken zoals statistieken ons bevestigen (meer dan 90%). Daarom is het belangrijk om het juiste advies te ontvangen van adviseurs die weten wat nodig is om in de hedendaagse markt te kunnen slagen.

Octrooi advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. PROGEST helpt u graag om uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen. Zo zorgen wij ervoor dat u hier niet te veel kosten voor maakt en dat u zo spoedig mogelijk het exclusieve recht verkrijgt op uw idee.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt PROGEST bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt. PROGEST maakt een grondige technische en commerciële analyse van de mogelijkheden met uw idee. Op basis van deze analyse selecteren wij de beste marktpartij(en) en wordt getracht een (Licentie)contract af te sluiten. De ervaring leert dat marktpartijen meer openstaan voor innovaties door tussenkomst van PROGEST.

Salesondersteuning & participatie

Wilt u uw idee of uitvinding uitwerken en vermarkten en zoekt u financiering hiertoe? Neem dan contact op met PROGEST. In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie in ruil voor aandelen, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding in ruil voor een succes fee. Maak een afspraak met de specialisten van PROGEST als u meer wilt weten over onze aanpak in participaties.

Doe de idee check

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen en wilt u uw idee aan ons voorleggen? Doe onderstaand de ‘idee check’ om erachter te komen hoe wij u kunnen helpen en leg op de juiste manier uw vinding voor!