Innovatief product op de markt brengen

Van innovatie tot product

Heeft u een innovatie, ofwel iets geheel nieuws, ontwikkeld dat er tot gisteren nog niet was? En denkt u dat uw innovatie iets is waar meer mensen profijt van kunnen hebben? Dan kan daar voor u wel muziek inzitten in de vorm van zakelijk succes. Neem in dat geval contact op met PROGEST. Wij kunnen u begeleiden bij het ontwikkelen van uw innovatieve idee tot een heus product. Soms is het een lange weg om te komen van een idee naar een concept en uiteindelijk tot een goed product. Wij zorgen ervoor dat u onderweg zo min mogelijk obstakels tegenkomt. Onze medewerkers beschikken over vele jaren ervaring met bijzondere innovaties op de markt brengen en weten waar de valkuilen zitten. Die valkuilen gaan we samen met u omzeilen. Lees hieronder meer over het in de markt zetten van uw innovatie of neem direct contact op met PROGEST.

WAAROM PROGEST?

Waarom uw unieke idee lanceren met ons?

Enorme ervaring en expertise. Wij hebben gewerkt met tal van uitvindingen, dus we weten wat werkt en wat niet.

Bewezen formule gedreven model. Wij hebben een uniek model ontwikkeld waarmee goede vindingen succesvol in de markt gelanceerd worden.

Gecoördineerde en integreerde aanpak. Wij bieden een unieke aanpak op basis van het ‘no cure, no pay’ principe.

Succesvolle resultaten. Wij bereiken constant indrukwekkende marktrealisaties door de juiste stappen te zetten.

Waarom innoveren?

Innoveren is belangrijk voor mensen en bedrijven om te groeien, maar ook om concurrentievoordeel, klanttevredenheid, duurzaamheid en overleving op lange termijn te bewerkstelligen of te vergroten. Met de nodige innovaties kunnen bedrijven en organisaties zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, nieuwe kansen benutten en hun positie in de markt veroveren en/of versterken.

Wat is een innovatie?

Het woord innovatie wordt in het bedrijfsleven te pas en te onpas gebruikt voor iets wat men (nog) niet kent. Dat is niet direct de juiste definitie. Want de letterlijke betekenis van innovatie is ‘vernieuwing’. En iets breder uitgelegd: een innovatie is een vernieuwing of verbetering van een product, dienst, proces of technologie. Een innovatie kan daarnaast ook een idee zijn dat waarde toevoegt en bijdraagt aan het oplossen van een specifiek probleem of aan het vervullen van een bepaalde behoefte. Innovatie kan zich manifesteren als:

  • Productinnovatie: het ontwikkelen van nieuwe of betere producten of diensten.
  • Procesinnovatie: het vernieuwen of optimaliseren van bestaande werkmethoden of productieprocessen.
  • Technologische innovatie: het introduceren van nieuwe technologieën of het verbeteren van bestaande technologieën.
  • Organisatorische innovatie: het aanpassen of vernieuwen van een organisatiestructuur, managementpraktijk of bedrijfscultuur.
  • Marketing- en strategische innovatie: het ontwikkelen van nieuwe marketingstrategieën, businessmodellen of marktbenaderingen.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Advies nodig?

Als u een uitvinding heeft gedaan en niet weet hoe u nu verder moet, kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen.

Octrooi Advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. Tijdens dit gesprek helpen wij u uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt Progest bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt.

Sales-ondersteuning & participatie

In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding of innovatief product.

Het verloop van uw innovatie

Tijdens een beoordeling per e-mail of een oriënterend gesprek wordt uw innovatie nader onderzocht en kijken wij samen naar een mogelijke vorm van samenwerking. Wij kunnen u hulp bieden met de volgende diensten:

  • Octrooiadvies geven
  • De ontwikkeling van idee, innovatie, tot product
  • Een geschikte fabrikant of marktpartij vinden
  • Helpen bij de onderhandelingen en de contracten
  • Het op de markt brengen van uw product

Voor de beste uitwerking van uw innovatie bent u bij PROGEST aan het juiste adres.

Succes gegarandeerd met innovatie?

Innovatie is geen garantie op succes! Risico nemen hoort hierbij, anders is het geen innovatie. Het innovatieproces kan (en moet!) gestroomlijnd worden, maar de uitkomsten blijven onvoorspelbaar en experimenteel. Het kan onverwachte en ongeplande resultaten opleveren, positief en/of negatief. Maar het levert wel altijd leerzame informatie op.

Wij bieden u begeleiding bij de ontwikkeling van uw innovatie

Wat belangrijk is voor uw innovatie is dat deze uniek is. Het lijkt niet op een bestaand product of bestaande dienst; het moet nuttig en functioneel zijn. Onderscheiden van andere producten: daar draait het om! Wij kunnen u begeleiden bij het ontwikkelen van uw idee tot innovatie. Wij zijn geïnteresseerd in uitvinders met een goed doordacht idee. Heeft u de nodige research gedaan en heeft u nagedacht over de commerciële haalbaarheid van uw innovatie? Neem dan contact met ons op voor een beoordeling.