Werkwijze

Onze werkwijze

De experts van PROGEST richten zich op innovatieve bedrijven, uitvinders en innovators en helpen bij het vermarkten van vindingen. Wij zijn er om succesvol uw idee in de markt te lanceren!

Als een toonaangevende innovatiemakelaar, weten we wat nodig is om resultaat te behalen. Dankzij onze bewezen, geïntegreerde strategieën hebben we producten op de markt gebracht met een explosief resultaat.

WAAROM PROGEST?

Waarom uw unieke idee lanceren met ons?

Enorme ervaring en expertise. Wij hebben gewerkt met tal van uitvindingen, dus we weten wat werkt en wat niet.

Bewezen formule gedreven model. Wij hebben een uniek model ontwikkeld waarmee goede vindingen succesvol in de markt gelanceerd worden.

Gecoördineerde en integreerde aanpak. Wij bieden een unieke aanpak op basis van het ‘no cure, no pay’ principe.

Succesvolle resultaten. Wij bereiken constant indrukwekkende marktrealisaties door de juiste stappen te zetten.

Het verhaal achter de uitvinding

Allereerst moet achter de uitvinding een goed “verhaal” zitten. Dit houdt in dat de uitvinding nuttig en functioneel moet zijn. Binnen dit kader spelen aspecten als milieu, veiligheid en comfort een belangrijke rol. Daarnaast moet het idee zich positief onderscheiden van reeds bestaande producten. Vanzelfsprekend beoordeelt en toetst PROGEST de uitvinding ook op technische aspecten zoals maakbaarheid. Als innovatieplatform kan PROGEST alle uitvinders helpen in elke fase van het idee. Van octrooiadvies, prototypen laten bouwen tot het vinden van de juiste marktpartij, PROGEST kan het allemaal. Op basis van onze ervaringen hebben we de ‘Idee Check’ gebouwd om iedere uitvinder naar wens te kunnen adviseren en te helpen. Na de ‘Idee Check’ ontvangt u een advies wat u in de huidige fase van uw uitvinding het beste kunt doen. Hierdoor blijft u op het juiste pad en maakt u geen onnodige kosten. Start via onderstaande knop met de ‘Idee Check’!

No cure, no pay

PROGEST hanteert gedurende de vercommercialisering het zogenaamde ‘no cure, no pay’ principe. De klant betaalt pas voor de werkzaamheden van PROGEST op het moment dat een licentie is verstrekt en financieel resultaat wordt geboekt. Het percentage wordt per project vastgesteld en naar aanleiding van de intake aan de klant meegedeeld. Indien PROGEST het bedrijfsproces zelf ter hand neemt, wordt de wijze van vergoeding in overleg met de klant hierop specifiek afgestemd.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Adviesgesprek

Heeft u een uitvinding gedaan en weet u nu niet hoe verder moet? Dan kunt u bij een van onze experts een adviesgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen. In deze van fase van uw project is het belangrijk om het juiste advies te ontvangen van adviseurs die weten wat nodig is om in de hedendaagse markt te kunnen slagen.

Octrooi advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. PROGEST helpt u graag om uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen. Zo zorgen wij ervoor dat u hier niet te veel kosten voor maakt en dat u zo spoedig mogelijk het exclusieve recht verkrijgt op uw idee.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt PROGEST bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt. PROGEST maakt een grondige technische en commerciële analyse van de mogelijkheden met uw idee. Op basis van deze analyse selecteren wij de beste marktpartij(en) en wordt getracht een (Licentie)contract af te sluiten. De ervaring leert dat marktpartijen meer openstaan voor innovaties door tussenkomst van PROGEST.

Salesondersteuning & participatie

Wilt u uw idee of uitvinding uitwerken en vermarkten en zoekt u financiering hiertoe? Neem dan contact op met PROGEST. In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie in ruil voor aandelen, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding in ruil voor een succes fee. Maak een afspraak met de specialisten van PROGEST als u meer wilt weten over onze aanpak in participaties.

Doe de ‘Idee Check’!

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen en wilt u uw idee aan ons voorleggen? Doe onderstaand de ‘Idee Check’ om erachter te komen hoe wij u kunnen helpen en leg op de juiste manier uw vinding voor!