Intellectuele eigendomsrechten

Vastleggen van uw intellectueel eigendom

Als u een goede en vernieuwende uitvinding hebt gedaan, dan is het zowel logisch als verstandig om die innovatie te beschermen. Uw uitvinding is immers uw intellectuele eigendom. En om uw intellectuele eigendom te beschermen, is het doen van een octrooiaanvraag de juiste zet. PROGEST helpt u graag uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen en een octrooiaanvraag in te dienen. Dat doen wij correct, snel en efficiënt! Wij zorgen ervoor dat u voor uw octrooiaanvraag niet te veel kosten maakt en dat u zo spoedig mogelijk het exclusieve eigendomsrecht verkrijgt op uw idee. Maak een afspraak met PROGEST als u de stap naar een octrooiaanvraag wilt zetten. Naast de begeleiding tijdens het aanvraagproces werken we met u een strategie uit om uw uitvinding succesvol op de markt te brengen. Is uw uitvinding klaar om beschermd te worden? U komt erachter door op de ‘Idee Check’-button te klikken!

WAAROM PROGEST?

Waarom uw unieke idee lanceren met ons?

Enorme ervaring en expertise. Wij hebben gewerkt met tal van uitvindingen, dus we weten wat werkt en wat niet.

Bewezen formule gedreven model. Wij hebben een uniek model ontwikkeld waarmee goede vindingen succesvol in de markt gelanceerd worden.

Gecoördineerde en integreerde aanpak. Wij bieden een unieke aanpak op basis van het ‘no cure, no pay’ principe.

Succesvolle resultaten. Wij bereiken constant indrukwekkende marktrealisaties door de juiste stappen te zetten.

Waarom is bescherming van uw intellectuele eigendom verstandig?

Als u uw uitvinding vastlegt in een octrooi, krijgt u het alleenrecht op uw uitvinding. Dat houdt in dat de concurrentie uw intellectuele eigendom – want dat is het – niet mag kopiëren, verspreiden en/of toepassen. Daarnaast kunt u het octrooi beschouwen als een beloning voor uw investering in kennis en creativiteit. Omdat u na uw goedgekeurde octrooiaanvraag geniet van een (tijdelijk) monopolie, kunt u de (hoge) kosten van onderzoek en ontwikkeling van uw uitvinding terugverdienen. Door het vastleggen van uw intellectueel eigendom op uw naam in een octrooi heeft u nu voorsprong op de markt. Die voorsprong kunt u exploiteren door het product te (laten) produceren en zelf op de markt te brengen. Daarnaast is het ook mogelijk om licenties te verstrekken op uw octrooi of zelfs uw gehele octrooi te verkopen. Wat is wijsheid voor u? PROGEST adviseert u hier graag over.

Voordelen van eigendomsrechten laten vastleggen

Het laten vastleggen van uw intellectuele eigendomsrechten in een octrooi biedt u een aantal aantrekkelijke voordelen. Die voordelen zijn:

  • U kunt extra winst op uw uitvinding maken via uw octrooi
  • U krijgt volledige zeggenschap over uw uitvinding
  • U kunt een (mogelijk) overwicht verkrijgen in de markt
  • U kunt rechten (licenties) verstrekken aan derde(n)

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Advies nodig?

Als u een uitvinding heeft gedaan en niet weet hoe u nu verder moet, kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen.

Octrooi Advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. Tijdens dit gesprek helpen wij u uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt Progest bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt.

Sales-ondersteuning & participatie

In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding of innovatief product.

Wilt u een octrooiadvies aanvragen?

Vindt u het een goed idee om de eigendomsrechten over uw uitvinding te laten vastleggen in een octrooi? En wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u een octrooiaanvraag wilt indienen? Of heeft u een octrooi, maar weet u niet hoe nu verder? Laat u dan adviseren door de specialisten van PROGEST. U kunt uw wensen aan ons kenbaar maken tijdens een adviesgesprek of u kunt door ons uw octrooi online laten beoordelen. Wij adviseren u dan deskundig over de te nemen vervolgstappen.

Geheimhouding over uw intellectuele eigendom

Alle informatie die u verstrekt aan de medewerkers van PROGEST wordt volledig gedekt door onze geheimhoudingsverklaring. U kunt er zeker van zijn dat we uw informatie nooit zonder uw toestemming zullen delen met derden, verkopen of openbaar maken.

Waarom uw octrooiaanvraag met PROGEST?

Wij hebben veel ervaring met het in de markt zetten van nieuwe ideeën en weten wat nodig is om tot een succesvolle marktintroductie te komen. Wij implementeren een strategische aanpak die octrooi(en), productontwikkeling en het selecteren van de juiste marktpartij combineert om doelstellingen te overtreffen en impactvolle resultaten te bereiken. PROGEST zet zich in om uitvinders te helpen hun uitvindingen op de markt te brengen, innovatie te stimuleren en een positieve impact op de samenleving te hebben. Ook uw intellectuele eigendom officieel laten vastleggen is bij ons in vertrouwde handen!