Wat is een licentieovereenkomst?

Intellectueel eigendom delen in een licentieovereenkomst

Bent u de intellectueel eigenaar van een goed idee met onderscheidend vermogen? Dan heeft u wellicht al een patent aanvraag hierop gedaan. Indien u een patent toegewezen heeft gekregen is het mogelijk financiële opbrengsten te behalen door uw idee verder te vermarkten via licenties aan marktpartijen. Door het verstrekken van een licentie geeft u de marktpartij de mogelijkheid uw innovatie te gebruiken om er inkomen uit te genereren. U krijgt voor het gebruik van uw idee dan een financiële vergoeding. Progest verzorgt uiteindelijk de deal om die financiële tegemoetkomingen voor u te maximaliseren. Progest zal ten alle tijden niet het recht van uw octrooi overnemen, dit blijft op naam staan van onze klant.

WAAROM PROGEST?

Waarom uw unieke idee lanceren met ons?

Enorme ervaring en expertise. Wij hebben gewerkt met tal van uitvindingen, dus we weten wat werkt en wat niet.

Bewezen formule gedreven model. Wij hebben een uniek model ontwikkeld waarmee goede vindingen succesvol in de markt gelanceerd worden.

Gecoördineerde en integreerde aanpak. Wij bieden een unieke aanpak op basis van het ‘no cure, no pay’ principe.

Succesvolle resultaten. Wij bereiken constant indrukwekkende marktrealisaties door de juiste stappen te zetten.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een juridische overeenkomst tussen twee of meerdere partijen, waarbij de ene partij (de licentiegever) het recht geeft aan de andere partij (de licentienemer) om bepaalde rechten te gebruiken die door de licentiegever worden gehouden. Deze rechten kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten zijn, zoals auteursrechten, merken of octrooien. In die licentieovereenkomst staan bijvoorbeeld afspraken over welke rechten de licentienemer krijgt. Een licentieovereenkomst kan de licentienemer bijvoorbeeld het recht geven om het idee voor een beperkte tijd te gebruiken. En in andere licentieovereenkomsten kan het gebruik van een idee of innovatie voor onbepaalde tijd zijn toegestaan.

Veelvoorkomende soorten licenties

De specifieke licentie die een marktpartij nodig heeft, is afhankelijk van het type bedrijf, de locatie en de aard van de activiteiten. Veelvoorkomende soorten licenties zijn:

 • Exclusieve licentie: deze wordt aan één enkele licentienemer verleend. De licentienemer heeft het exclusieve recht om het bezit te gebruiken. Andere licentienemers zijn niet mogelijk.
 • Non-exclusive licentie: deze kan door de licentiegever aan meerdere licentienemers worden verleend.
 • Volledige licentie: hiermee heeft de licentienemer alle beschikbare rechten om het bezit te gebruiken.
 • Beperkte licentie: hierbij heeft de licentienemer beperkte rechten om het bezit te gebruiken.
 • Gratis licentie: deze wordt door de licentiegever gratis verstrekt aan de licentienemer.
 • Betaalde licentie: hiervoor moet de licentienemer een vergoeding betalen aan de licentiegever.

Er zijn nog meer soorten licentieovereenkomsten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de wensen van de verschillende partijen. Het is belangrijk om een licentieovereenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat de overeenkomst wordt ondertekend. Hierin staan namelijk alle rechten en plichten van de betrokken partijen. Voor al deze verschillende scenario’s is Progest instaat u te adviseren en bij te staan gedurende het verstrekken van de licentie. Daarnaast leert onze ervaring dat door de aanwezigheid van Progest u beter beschermd bent voor de mogelijke inbreuk van marktpartijen.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Advies nodig?

Als u een uitvinding heeft gedaan en niet weet hoe u nu verder moet, kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen.

Octrooi Advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. Tijdens dit gesprek helpen wij u uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt Progest bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt.

Sales-ondersteuning & participatie

In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding of innovatief product.

Wat staat er in een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is in principe vormvrij. Partijen zijn dus vrij om de inhoud naar eigen wensen in te vullen. Licenties kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. Kanttekening daarbij is dat bij mondelinge licentieovereenkomsten bewijsvoering lastig tot onmogelijk is. Het is dus raadzaam om bij een licentieovereenkomst alle afspraken op papier te zetten. Voor merken geldt sowieso de verplichting dat de licentie moet worden opgenomen in het merkenregister.

Welke belangrijke elementen in een licentieovereenkomst opnemen?

 • Identificatie van de partijen: de licentiegever en de licentienemer moeten duidelijk geïdentificeerd worden in de overeenkomst.
 • Omschrijving van het bezit: er moet een duidelijke omschrijving zijn van het bezit dat onder de licentie valt, zoals software, muziek, literaire werken of beeldmerken.
 • Rechten die worden verleend: er moet duidelijk aangeven zijn welke rechten aan de licentienemer worden verleend, zoals het recht om het bezit te gebruiken, te reproduceren, te verkopen of te verhuren.
 • Voorwaarden voor gebruik: aangegeven moet zijn onder welke voorwaarden het bezit mag worden gebruikt. Waarvoor mag het worden gebruikt, wat is de duur van de licentie en zijn er eventuele beperkingen op het gebruik?
 • Vergoeding: als er een vergoeding betaald moet worden voor de licentie, moet dit duidelijk in de overeenkomst worden opgenomen, inclusief het bedrag en de betaalwijze.
 • Beëindiging: de licentieovereenkomst moet vermelden onder welke omstandigheden de licentie kan worden beëindigd, zoals bij wanbetaling of in geval van schending van de voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid: duidelijk moet zijn wie aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van het bezit.

Ook andere elementen kunnen in een licentieovereenkomst worden opgenomen, afhankelijk van de omstandigheden en de wensen van de partijen.

Meer informatie over licentieovereenkomsten

Wilt u meer weten over licentieovereenkomsten? Wij hebben veel ervaring met het in de markt zetten van nieuwe ideeën en weten wat nodig is om tot een succesvolle marktintroductie te komen. Wij implementeren een strategische aanpak die octrooi(en), productontwikkeling en het selecteren van de juiste marktpartij combineert om doelstellingen te overtreffen en impactvolle resultaten te bereiken. PROGEST zet zich in om uitvinders te helpen hun uitvindingen op de markt te brengen, innovatie te stimuleren en een positieve impact op de samenleving te hebben. Neem voor meer informatie over licenties en licentieovereenkomsten contact op met de experts van PROGEST. Wij vertellen u graag meer over de inhoud en voorwaarden van een licentieovereenkomst.