Investeerders zoeken voor idee?

Voor innovatieve ideeën en start-ups

Ben u op zoek naar investeerders voor uw innovatieve idee of product? Dat is logisch, want u heeft uw innovatie natuurlijk niet alleen voor eigen gebruik ontwikkeld. Met goede ideeën kunt u iedereen blij maken, niet in de laatste plaats; uzelf. Een innovatie is namelijk een vernieuwing of verbetering van een product, dienst, proces of technologie. Het voegt waarde toe en draagt bij aan het oplossen van een specifiek probleem of aan het vervullen van een bepaalde behoefte bij consumenten en/of bedrijven. Als u daar overtuigd van bent, is het zaak om investeerders te zoeken voor uw idee of start-up. Bent u hiervoor op zoek naar de juiste innovatie partner? Leg uw ideeën, innovaties of uw innovatief bedrijf voor bij de experts van PROGEST en wij maken samen met u een businesscase waarmee u investeerders kunt interesseren om geld te steken in uw innovaties.

WAAROM PROGEST?

Waarom uw unieke idee lanceren met ons?

Enorme ervaring en expertise. Wij hebben gewerkt met tal van uitvindingen, dus we weten wat werkt en wat niet.

Bewezen formule gedreven model. Wij hebben een uniek model ontwikkeld waarmee goede vindingen succesvol in de markt gelanceerd worden.

Gecoördineerde en integreerde aanpak. Wij bieden een unieke aanpak op basis van het ‘no cure, no pay’ principe.

Succesvolle resultaten. Wij bereiken constant indrukwekkende marktrealisaties door de juiste stappen te zetten.

Hoe gaan wij te werk bij een businesscase?

Wanneer u een product of dienst heeft dat u in de markt wilt zetten, is het belangrijk dat u hiervoor een businesscase maakt. Veel uitvinders of bedrijven hebben niet de kennis of ervaring om die te realiseren. Bij PROGEST beschikken wij wel over de juiste knowhow. Bij een businesscase draait het namelijk om het inzichtelijk maken van de kosten en de opbrengsten van een project. Ook worden hierbij mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Wij maken voor u een inschatting van de haalbaarheid, de looptijd en de complexiteit van het op de markt brengen van uw vinding. Wilt u naast het maken van een businesscase ook advies op het gebied van octrooien aanvragen en/of modelrecht? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Voordat wij u verder helpen bij uw project, moet u vijf aandachtspunten in ogenschouw nemen.

5 aandachtspunten bij een businesscase maken

Wij geven u hier vijf punten waar u op moet letten voordat u een businesscase door ons laat maken. Uw idee of innovatie moet:

  • een goed verhaal hebben en nuttig en functioneel zijn
  • voldoen aan de eisen voor milieu, comfort en veiligheid
  • zich kunnen onderscheiden van andere producten
  • op technisch vlak in orde zijn
  • bij voorkeur zijn uitgewerkt in een prototype

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Advies nodig?

Als u een uitvinding heeft gedaan en niet weet hoe u nu verder moet, kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij uw project, brengen uw behoeften in kaart en komen wij met concrete adviezen.

Octrooi Advies

Als u uw uitvinding wilt beschermen, is het indienen van een octrooiaanvraag de juiste zet. Tijdens dit gesprek helpen wij u uw octrooiaanvraag correct, snel en officieel In te dienen.

Licentie verstrekken

Op basis van het ‘no cure, no pay’ principe helpt Progest bij het vinden van de juiste marktpartij(en). Door onze expertise kunnen wij ervoor zorgen dat dit traject succesvol verloopt.

Sales-ondersteuning & participatie

In kansrijke situaties zijn wij bereid om risicodragend te participeren in uw project. Dit kan gebeuren middels een kapitaalinjectie, maar het is ook mogelijk dat wij u actief ondersteunen bij het vermarkten van uw vinding of innovatief product.

Voorbereiden op investeerders zoeken

Om uw start-up of innovatie op de markt te brengen, moet u goed voorbereid zijn. Dit doet u door marktonderzoek te doen en uw kostprijs te berekenen. Bepaal uw marketingstrategie en kijk wie uw doelgroep is en hoe u die wilt bereiken. Vergeet ook niet uw idee of product te beschermen. Standaard heeft u een aantal rechten, maar controleer daarbij wel of dat recht automatisch ingaat of dat u dat moet aanvragen. Voor uitvindingen moet u bijvoorbeeld een octrooi aanvragen om uw rechten te beschermen. Kijk hoe lang uw rechten gelden en wat u moet doen als iemand uw product namaakt. Wij begrijpen dat dit voor startende bedrijven en/of enthousiaste uitvinders te hoog gegrepen kan zijn. Laat u daarom deskundig adviseren door de experts van PROGEST voordat wij u helpen met investeerders zoeken voor uw bedrijf of innovatie.

Investeerders willen geld verdienen

We draaien niet om de hete brij heen: heeft u een goed nieuw idee of product op de plank liggen en u wilt het in de markt zetten om er geld aan te verdienen? Dan is het raadzaam om hiervoor op zoek te gaan naar investeerders. Weet dan dat die investeerders ook geld willen verdienen. Met andere woorden: ze verwachten rendement van hun investeringen. Hoe maakt u uw start-up of innovatie aantrekkelijk voor een investeerder? Daar kunnen wij u prima bij ondersteunen. Hoe doen we dat? Samen met u stappen we in de schoenen van investeerders en evalueren we uw start-up vanuit hun perspectief. U zult merken dat u gaat zoeken naar de kenmerken die uw plan(nen) tot een waardevolle investering maken.

Samen op zoek naar investeerders voor uw idee?

Wilt u van uw ideeën een succesvol bedrijf maken? Zet dan de juiste stappen. Begin met het inschakelen van de adviseurs van PROGEST om samen op zoek te gaan naar investeerders voor uw idee, bedrijf of start-up. Benader ons door het invullen van de ‘Idee Check’ op de website. Dan ontvangen wij direct de juiste gegevens om zo snel mogelijk met uw ideeën aan de slag te gaan. Wij helpen u graag met het verder ontwikkelen van uw ideeën en het zoeken naar investeerders om uw ideeën te vermarkten.