Dick Tijssen

Dick Tijssen drs.

Partner

Al meer dan 25 jaar is Dick Tijssen in diverse commerciële rollen actief in het bedrijfsleven waarbij hij zich laat leiden vanuit zijn rotsvast vertrouwen dat er voor elke problematiek een oplossing is. Dit vertrouwen in combinatie met zijn no-nonsens instelling, generalistische kennis, ervaring & vaardigheden, en bedrijfskundige helikopterview vormen de basis voor zijn vaak multidisciplinaire benadering om iets tot een succes te maken. Sinds begin 2023 is Dick verbonden aan PROGEST en is hij inmiddels betrokken bij diverse projecten.