Samenwerking met PROGEST

Tijdens een oriënterend gesprek met de uitvinder wordt de uitvinding inhoudelijk besproken, evenals de mogelijke vormen van samenwerking. PROGEST onderscheidt de volgende vormen van samenwerking.

  1. PROGEST helpt door een geschikte marktpartij of fabrikant te vinden. De ervaring leert dat marktpartijen meer openstaan voor innovaties door tussenkomst van PROGEST. Door een grondige technische en commerciële analyse te maken van de mogelijkheden van de uitvinding, wordt de beste marktpartij geselecteerd en wordt getracht een (licentie)contract af te sluiten. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de uitvinder. PROGEST voert de onderhandelingen, stelt de contracten op en voert – indien nodig – controles uit op het naleven van het contract.
  1. PROGEST zet de uitvinding zelfstandig of in samenwerking met de uitvinder in de markt. Deze wijze van vermarkten komt het meest voor bij uitvindingen waarbij de markt relatief klein en specialistisch is.

De vorm van samenwerken hangt sterk af van de wens van de uitvinder en de mogelijkheden binnen PROGEST. Bij een goed gevoel van beide kanten doet PROGEST een voorstel voor samenwerking. Dit betreft een overeenkomst waarin diverse afspraken zijn vastgelegd. Wederzijds vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Zodra de uitvinder hiermee akkoord gaat, gaat de samenwerking van start.

Innovatieve LED lamp voor MOOOI

Trappenklimmer voor zware lasten

Storm project TUe met SMESH gear