windsafe

Windsafe

Wind- en tochtoverlast is een veel voorkomend probleem. Een vindingrijke ondernemer heeft hier diverse producten voor ontwikkeld en geoctrooieerd.

Meer info

Voor meer informatie www.windsafe.nl.