Idee laten ontwikkelen

CO2 indicator

Een CO2 meter maakt u bewust van de luchtkwaliteit en stelt u in staat om op een gecontroleerde wijze te ventileren.

Meer info

De SenseAir CO2 indicator wordt in de Benelux op de markt gebracht door Fresh Air Solutions B.V. www.co2indicator.nl.