Kruipruimte

Bouwen zonder kruipruimte

Kruipruimteloos bouwen kent vele voordelen. Tesar is een bouwmethode waarbij de fundering en vloer in één keer worden gestort. Dit heeft voordelen in bouwtijd, kosten en isolatiewaarde.