Beoordeling van een uitvinding

Het verhaal achter de uitvinding

Allereerst moet achter de uitvinding een goed “verhaal” zitten. Dit houdt in dat de uitvinding nuttig en functioneel moet zijn. Binnen dit kader spelen aspecten als milieu, veiligheid en comfort een belangrijke rol. Daarnaast moet het idee zich positief onderscheiden van reeds bestaande producten. Bij voorkeur is het idee geoctrooieerd of octrooieerbaar. Vanzelfsprekend beoordeelt en toetst PROGEST de uitvinding ook op technische aspecten zoals maakbaarheid.

Wij zijn niet geïnteresseerd in ideeën die alleen in iemands hoofd bestaan. Wij hebben enkel interesse in concrete producten waarbij de uitvinder zelf onderzoek heeft gedaan naar de nieuwheid en commerciële haalbaarheid. Uitwerking in de vorm van een werkend prototype is een pré.