Adviesgesprek

Als u een uitvinding heeft gedaan en niet weet hoe u nu verder moet, kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen.

Vinding voorleggen

Leg uw idee aan ons voor zodat wij u kunnen helpen om van de vinding een groot succes te maken.

Over PROGEST

PROGEST, richt zich op innovatieve bedrijven, uitvinders en ontwerpers en helpt bij het vermarkten van vindingen.

Maak van uw uitvinding of ontwerp een commercieel succes!

Tussen de ontwikkeling van het idee, het concept, en het uiteindelijke succes van een uitvinding ligt een lange weg met tal van obstakels. Obstakels die veel uitvinders, ontwerpers en innovatieve ondernemingen als risico’s beschouwen. Vaak ontbreekt het hen aan de juiste organisatie, middelen of ‘know how’ om betrouwbare rendementsverwachtingen te kunnen formuleren en het idee succesvol in de markt te zetten.

Herkent u deze problematiek?

Praat dan eens met PROGEST. Daar hebt u een uitstekende partner aan. Want het vermarkten van uw uitvinding of ontwerp is ónze core business!

Wat kunt u van ons verwachten?

PROGEST heeft door de jaren heen vele projecten gerealiseerd. Met deze ervaring kunnen wij u perfect bijstaan om uw vinding een succes te maken.

Uitvinding in de markt zetten

Idee

No cure no pay

Als klant betaalt u pas voor de werkzaamheden van PROGEST op het moment dat de beoogde financiële resultaten worden bereikt.

Advies

In een adviesgesprek inventariseren wij uw specifieke situatie om tot concrete adviezen te komen die aansluiten bij uw behoeften. Wij kunnen u daarnaast bijstaan bij het aanvragen van een octrooi- of modelbescherming.

Toetsing technische aspecten

PROGEST toetst de technische aspecten van uw vinding op haalbaarheid en mogelijke bescherming om zodanig een commercieel traject mogelijk te maken. Vanzelfsprekend moet het idee zich positief onderscheiden van reeds bestaande producten.

Direct participeren

Bij kansrijke situaties kan PROGEST ook risicodragend participeren in uw onderneming. Hierbij kunt denken aan een kapitaalinjectie in ruil voor aandelen of het ondersteunen bij het vermarkten van de uitvinding tegen een succesfee.

Meer informatie

Heeft u een vraag en wilt u meer informatie inwinnen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Diensten van Progest

Heeft u een idee voor een product of uitvinding? Dan dient dit idee vaak nog verder ontwikkeld en uitgewerkt te worden voor deze echt als product verkocht of vermarkt kan worden aan een particulier of bedrijf. De kennismakelaar van Progest kan u hierbij helpen. Progest helpt u met alle stappen, van uitwerken tot bescherming door middel van merkregistratie , modelregistratie , het aanvragen van een patent en octrooiaanvraag. Door middel van dit patent is uw product optimaal beschermd en kunt u uw product of dienst zorgeloos op de markt brengen.